Additional intelligence tools of PaaS allow organizations to mine and analyze both user behavioral data and application data, predict the outcomes to improve the product design decisions, business decisions, and increase the return on investment by analyzing insights and application usage patterns. You can find out if you purchased from Microsoft in your Microsoft account Order history. PaaS includes all elements that a developer needs to create and run cloud applications—operating system, programming languages, execution environment, database, and web server—all residing on the cloud service provider's infrastructure. Topic: Cloud. In essence, PaaS is a platform for building software delivered over the web. Rozwiązanie PaaS udostępnia środowisko, które deweloperzy mogą rozszerzać na potrzeby tworzenia lub dostosowywania aplikacji opartych na chmurze. You can manage Application Lifecycle efficiently because PaaS is designed to support the complete web application lifecycle of building, testing, deploying, managing, and updating. With the development tools offered by PaaS, developers can further reduce the time spent for coding the new app since they can integrate the pre-coded components of the platform such as security features, directory services, search options, etc. Co to jest PaaS? Availability varies by operating platform and market. Organizations that have high operational costs that want to lessen the administration needs for a set of applications. Let’s first discuss the term “aaS,” which is a Service. Usługi dodatkowe. Organizations that require critical support metrics for usage and chargeback. ... Microsoft Teams is helping Cris Collinsworth and the show's production team prepare for every broadcast. Don’t miss a great deal on improved speed, long battery life, and stunning style. These are a part of a service that runs within an app service on web apps or mobile apps. Alex is always searching for new ways to help partners crush their marketing and sales goals. Don't buy the wrong product for your company. Similar to the way you create an Excel macro, PaaS lets developers create applications using built-in … Because PaaS provides both the hardware and the software infrastructure eliminating the need to invest in hardware and software, it yields significant cost savings. Microsoft only keeps a record of product keys if you purchased from the Microsoft online store. Rozwiązanie PaaS pozwala deweloperom tworzyć aplikacje za pomocą wbudowanych składników oprogramowania na zasadzie podobnej do tworzenia makr w programie Excel. On the cloud services, Azure handles all the hard work of the operating systems on your behalf, so that the full focus is to build a quality application for the end users. These are simple to set up and provide a variety of benefits, available 99.9% of the time which is a key benefit. Microsoft Azure App Service is a fully managed PaaS that integrates Microsoft Azure Websites, Mobile Services, and BizTalk Services into a single offering. Some of the other public cloud providers who offer PaaS apart from Microsoft Azure are Amazon WS, Google Cloud Platform, SalesForce, etc. The Cloud provi… The consumer does not manage or maintain the underlying platform software, middleware and … Podobnie jak rozwiązanie IaaS, rozwiązanie PaaS obejmuje infrastrukturę — serwery, magazyn i sieć — a dodatkowo także oprogramowanie pośredniczące, narzędzia deweloperskie, usługi analizy biznesowej, systemy zarządzania bazami danych itd. Uzyskaj dostęp do programu Visual Studio, środków na korzystanie z platformy Azure, usługi Azure DevOps i wielu innych zasobów na potrzeby tworzenia i wdrażania aplikacji oraz zarządzania nimi. Learn more. Upgrade to Microsoft 365 to use the latest apps and services on multiple PCs, Macs, and devices. The primary benefit of using PaaS is its utility billing model, i.e., it bills only for what is used. Dodatkowe możliwości programistyczne bez konieczności zatrudniania nowych pracowników. In this model, it's your responsibility to patch/update/maintain the OS and any application software you install. Check out the G2 Grid® for the top Cloud Platform as a Service (PaaS) Software products. Since the development environment is accessible via the internet, multiple development teams located in various locations can work together on application development. Zapoznaj się z najpopularniejszymi produktami platformy Azure, Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund, Najlepsze środowisko pulpitu wirtualnego dostępne na platformie Azure, Zarządzane i zawsze aktualne wystąpienie SQL w chmurze, Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze, Szybka baza danych NoSQL z otwartymi interfejsami API w dowolnej skali, Kompletna platforma zaplecza LiveOps do tworzenia i obsługi gier na żywo, Uproszczenie wdrażania i obsługi platformy Kubernetes oraz zarządzania nią, Przetwarzanie zdarzeń za pomocą kodu niewymagającego serwera, Dodawanie inteligentnych funkcji interfejsu API w celu zapewnienia interakcji kontekstowych, Korzystaj z obliczeń kwantowych już dziś na platformie Azure, Twórz aplikacje następnej generacji z użyciem możliwości sztucznej inteligencji przeznaczonych dla każdego dewelopera i dowolnego scenariusza, Inteligentna, niewymagająca zastosowania serwera usługa botów, zapewniająca skalowalność na żądanie, Twórz, trenuj i wdrażaj modele — od chmury po urządzenie brzegowe, Szybka i łatwa w obsłudze platforma analityczna do pracy zespołowej bazująca na projekcie Apache Spark, Oparta na technologii AI usługa wyszukiwania w chmurze do tworzenia aplikacji internetowych i mobilnych, Zbieraj, przechowuj, przetwarzaj, analizuj i wizualizuj dane o różnym typie, ilości i szybkości, Nieograniczona usługa analizy z niezrównanym czasem uzyskiwania analiz (wcześniej SQL Data Warehouse), Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm, Prosta integracja danych hybrydowych na skalę przedsiębiorstwa, Analiza w czasie rzeczywistym w przypadku szybkich strumieni danych z aplikacji i urządzeń, Wysoce skalowalna i bezpieczna funkcja usługi Data Lake zbudowana na bazie usługi Azure Blob Storage, Aparat analityczny klasy korporacyjnej jako usługa, Odbieraj dane telemetryczne z milionów urządzeń, Tworzenie aplikacji opartych na łańcuchu bloków i zarządzanie nimi za pomocą pakietu zintegrowanych narzędzi, Tworzenie, nadzorowanie i rozwijanie sieci łańcucha bloków konsorcjum, Łatwe tworzenie prototypów aplikacji łańcucha bloków w chmurze, Automatyzowanie dostępu do danych i korzystania z nich w ramach wielu chmur bez konieczności pisania kodu, Korzystaj z mocy obliczeniowej w chmurze i skalowania na żądanie, a przy tym płać tylko za zasoby, których używasz, Skaluj w górę do tysięcy maszyn wirtualnych z systemem Linux i Windows oraz zarządzaj nimi, W pełni zarządzana usługa Spring Cloud wspólnie opracowana i obsługiwana za pomocą programu VMware, Dedykowany serwer fizyczny do hostowania maszyn wirtualnych platformy Azure dla systemów Windows i Linux, Planowanie zadań i zarządzanie wystąpieniami obliczeniowymi w skali chmury, Program SQL Server na maszynach wirtualnych, Hostowanie firmowych aplikacji programu SQL Server w chmurze, Szybciej twórz konteneryzowane aplikacje i zarządzaj nimi za pomocą zintegrowanych narzędzi, W prosty sposób uruchamiaj kontenery na platformie Azure bez potrzeby zarządzania serwerami, Opracowywanie mikrousług i organizowanie kontenerów w systemie Windows lub Linux, Przechowywanie obrazów kontenerów i zarządzanie nimi w różnych typach wdrożeń platformy Azure, Łatwo wdrażaj i uruchamiaj konteneryzowane aplikacje internetowe z możliwością skalowania w miarę rozwoju firmy, W pełni zarządzana usługa OpenShift obsługiwana wspólnie z firmą Red Hat, Wspieraj szybki rozwój i szybciej wprowadzaj innowacje dzięki bezpiecznym, w pełni zarządzanym usługom bazy danych klasy korporacyjnej, Zarządzana, inteligentna baza danych SQL w chmurze, W pełni zarządzana, inteligentna i skalowalna baza danych PostgreSQL, W pełni zarządzana, skalowalna baza danych MySQL, Przyspiesz działanie aplikacji, korzystając z buforowania danych o wysokiej przepływności i małych opóźnieniach, Usługa migracji bazy danych platformy Azure, Uprość migrację lokalnej bazy danych do chmury, Szybciej dostarczaj innowacje dzięki prostym, niezawodnym narzędziom do ciągłego dostarczania, Usługi dla zespołów do udostępniania kodu, śledzenia pracy i dostarczania oprogramowania, Ciągłe tworzenie, testowanie i wdrażanie na dowolnej platformie i w dowolnej chmurze, Planowanie, śledzenie i omawianie pracy między zespołami, Dostęp do nieograniczonych prywatnych repozytoriów Git hostowanych w chmurze na potrzeby projektu, Tworzenie i hostowanie pakietów oraz udostępnianie ich zespołowi, Swobodne testowanie i dostarczanie za pomocą zestawu narzędzi do testowania ręcznego i eksploracyjnego, Możesz szybko tworzyć środowiska przy użyciu szablonów i artefaktów wielokrotnego użycia, Używaj z platformą Azure preferowanych narzędzi DevOps, Możliwość pełnej obserwacji aplikacji, infrastruktury i sieci, Tworzenie i ciągłe dostarczanie aplikacji w chmurze oraz zarządzanie nimi — przy użyciu dowolnej platformy i języka, Rozbudowane i elastyczne środowisko do opracowywania aplikacji w chmurze, Zaawansowany, lekki edytor kodu służący do programowania aplikacji w chmurze, Chmurowe środowiska deweloperskie dostępne z dowolnego miejsca, Wiodąca platforma dla deweloperów na całym świecie bezproblemowo zintegrowana z platformą Azure. It allows new capabilities without the need to add additional staff with specific skills to implement these features. The PaaS backbone utilizes virtualization techniques, where the virtual machine is independent of the actual hardware that hosts it. Location permissions must be active to receive automatic arrival and departure alerts. SaaS, PaaS, and IaaS feature a multitenancy architecture where the infrastructure and the resources share virtualization technology and remote access to the businesses services. When he’s not in the office planning new initiatives to drive partner revenue, Alex enjoys playing basketball and listening to true crime podcasts. Azure offers five main services of Platform as a Service in which multiple service types host a custom application or a business logic for specific use cases: These are an abstraction of a Web Server such as IIS and Tomcat that run applications written in mostly in Java, Python,.NET, PHP, Node.js, etc. These are initiated by a trigger when a predefined business condition is met. Access your favorite Microsoft products and services with just one login. Read user reviews of Oracle Cloud Infrastructure, Splunk Enterprise, and more. Platform as a service (PaaS) is a deployment and development environment within the cloud that delivers simple cloud-based apps to complex, cloud-enabled applications. The platform is an all-in-one tool for designing and executing secure automation pipelines that include infrastructure delivery, application configuration, and security actions. No apps are hosted, but there is an orchestrated business logic app to automate a business process. App Service provides an OAuth 2.0 service for your identity provider. Teach and learn wherever you are with Microsoft Education. [4] Microsoft 365 Family subscription required for location alerts and drive safety features. The ability to develop applications for multiple platforms of computers mobile devices and browsers makes application development much easier and quicker. Azure Platform-as-a-Service (PaaS) Platform as a service (PaaS) is a deployment and development environment within the cloud that delivers simple cloud-based apps to complex, cloud-enabled applications. PaaS takes away or lessens the complexities of building, maintaining, and enhancing the cloud infrastructure that developers need in order to develop and launch an app. The back ends of mobile apps can be hosted on the Azure PaaS easily using the SDKs available for all major mobile operating systems of iOS, Android, Windows, etc. Businesses that want to improve the quality of service of their company can greatly benefit from PaaS. The Microsoft Azure cloud offers a lot of services for almost every scenario that you might need. Learn more. From Office and Windows to Xbox and Skype, one username and password connects you to the files, photos, people, and content you care about most. The table below shows the availability of Azure Security Center features for the supported Azure PaaS resources. Microsoft Azure is a service that provides cloud computing for building, managing, deploying and testing applications and services. and the configuration file. Organizations that want to slash costs spent on IT, and reduce database elements and operating systems complexity while increasing scalability. [5] Authenticated through your Microsoft Account. This results in the creation of the public endpoint for the application which is usually in the form of a website but could be an API or similar. Ty zarządzasz opracowanymi aplikacjami i usługami, a dostawca usług w chmurze zazwyczaj zajmuje się wszystkim innym. * Terms and conditions: This promotional offer is available to new Microsoft 365 commercial customers between November 23 and November 30, 2020, in the United States. They are similar to Functions but do not require any coding to set it up. Another major benefit is the ability to push notifications allowing sending of custom notifications for all targeted application users. Microsoft offers its geo-distributed data centers as an integrated service for Microsoft Azure. Microsoft Azure portal Build, manage, and monitor all Azure products in a single, unified console Cloud Shell Streamline Azure administration with a browser-based shell Azure mobile app Stay connected to your Azure resources—anytime, anywhere Along with the scenarios mentioned earlier, PaaS includes additional services that enable users to have a stable PaaS platform and enhance the applications hosted, like security and workflow scheduling. Your subscription also includes 1 TB OneDrive cloud storage per user, tech support, and other services. Based on the requirement of computing power and infrastructure, Azure grants the request immediately, and the data center’s resources allocate accordingly. PaaS is part of a family of cloud computing tools which includes Software as a Service (SaaS), Infrastructure as a Service (IaaS), and Everything as a Service (XaaS). Find articles, videos, training, tutorials, and more. As you expect, it supports Microsoft-specific software, but also different third-party software. Functional apps can perform multiple tasks within the same application. Dostawcy rozwiązań PaaS mogą oferować inne usługi zwiększające możliwości aplikacji, takie jak przepływ pracy, katalog, zabezpieczenia i planowanie. Addressing racial injustice. Products for home. Refactr helps organizations jumpstart their race to IT-as-Code by introducing the latest automation techniques in DevSecOps. Seamlessly extend the capabilities, controls, and functions of Power BI, Power Apps, Power Automate, and Power Virtual Agents, and easily create connectors to your custom or legacy systems. Drive safety only available in US, UK, CA, and AU. Rozwiązanie PaaS zaprojektowano do obsługi całego cyklu życia aplikacji internetowej: tworzenia, testowania, wdrażania, zarządzania i aktualizowania. Customers can purchase up to 25 seats of Microsoft 365 Business Premium with a 25% discount; additional seats can be purchased at the full price of $20 per user per month. Another significant difference between PaaS and traditional on-premises deployments, is a new view of what defines the primary security perimeter. Narzędzia udostępniane jako usługi w ramach rozwiązania PaaS umożliwiają organizacjom analizowanie i przeszukiwanie danych w celu znajdowania informacji i wzorców oraz przewidywania wyników na potrzeby lepszego prognozowania, zwiększania zwrotów z inwestycji, a także podejmowania lepszych decyzji dotyczących projektów produktów i innych decyzji biznesowych. It provides three options – infrastructure as a service (IaaS), platform as a service (PaaS) and software as a service (SaaS). With PaaS deployments come a shift in your overall approach to security. Narzędzia deweloperskie rozwiązania PaaS mogą skrócić czas potrzebny do tworzenia nowych aplikacji dzięki wstępnie utworzonym składnikom aplikacji wbudowanym w platformę, takim jak przepływ pracy, usługi katalogu, funkcje zabezpieczeń, wyszukiwanie itd. Figure 1 Source: Microsoft. It enables the unique ability of offline sync so the user can use the app even if they are offline and sync the data back when they are back online. Download Now Provided by: TR Resource Library. The Web Role is an Azure VM that is preconfigured as a web server running IIS (Internet Information Service) which automatically loads the developed application when the Virtual machine boots up. Previously a marketing content specialist at Sherweb, he’s well-versed in how to engage both existing partners and their potential clients in products, tools and solutions to help them succeed. Feature coverage for Azure PaaS services . Platform-as-a-service (PaaS) is a complete, scalable development and deployment environment that is sold as a subscription service. Microsoft is here to help you with products including Office, Windows, Surface, and more. Since PaaS builds on top of IaaS, PaaS offers more features of business tools, middleware and development tools while providing the advantages and value that come up with IaaS. Save up to $320 on Surface Laptop 3. PaaS is designed to support the complete web application lifecycle of building, testing, deploying, managing, and updating. By using Mi[...]. Typowe zastosowania rozwiązania PaaS w organizacjach to: Środowisko deweloperskie. PaaS Products. However, the user of the PaaS service should look after the implementation of the developed application to decide whether to scale it up or down depending on the traffic that the application receives. Analityka lub analiza biznesowa. Outlook. The product key is in the confirmation email you received after buying your digital copy of Windows. These services are mostly dependent on each other to deliver cost-effective business solutions. Put simply, PaaS allows developers to concentrate on what they do best, so they can produce high-quality results, faster. The Web Role will accept the user’s input and will queue up for an action to process later by the Work Role. Powerful tools for educators, students, and families. Dzięki modelowi płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem osoby i organizacje mogą korzystać z zaawansowanego oprogramowania deweloperskiego i zaawansowanych narzędzi do analityki i analizy biznesowej, którego nie mogłyby kupić ze względów finansowych. Spotykaj się w klasach wirtualnych, twórz i udostępniaj prace szkolne, zapewniaj prywatność uczniów i uwzględniaj każdą wypowiedź. Potrzebne zasoby kupujesz od dostawcy usług w chmurze z wykorzystaniem modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, a dostęp do nich jest uzyskiwany za pośrednictwem bezpiecznego połączenia internetowego. It supports various programming languages. Get Azure innovation everywhere—bring the agility and innovation of cloud computing to your on-premises workloads. Jednak jego dodatkowe funkcje — oprogramowanie pośredniczące, narzędzia deweloperskie i inne narzędzia biznesowe — zapewniają dodatkowe korzyści: Skrócenie czasu kodowania. OAuth 2.0 focuses on client developer simplicity while providing specific authorization flows for web applications, desktop applications, and mobile phones. G2 scores products and sellers based on reviews gathered from our user community, as well as data aggregated from online sources and social networks. 03/01/2020; 2 minutes to read; In this article. The product competes in a growing market against the likes of Google's App Engine. Learn about the best Microsoft Azure alternatives for your Platform-as-a-Service (PaaS) software needs. Let us help. Zaawansowana platforma wymagająca niewielkiej ilości kodu do szybkiego tworzenia aplikacji, Pobierz potrzebne zestawy SDK i narzędzia wiersza polecenia, Używaj z platformą Azure znanych Ci narzędzi deweloperskich — w tym Eclipse, IntelliJ i Maven, Twórz, testuj, wydawaj i monitoruj swoje aplikacje mobilne i klasyczne w sposób ciągły. Platform as a service (PaaS) is a form of cloud computing that provides a platform allowing consumers to develop and deploy applications and services over Wide Area Network (WAN) or the Internet. Nauczaj i ucz się z dowolnego miejsca dzięki platformie Microsoft Education. Put simply, PaaS allows developers to concentrate on what they do best, so they can produce high-quality results, faster. Azure offers three main cloud computing platform services: All three services see tremendous demand due to businesses embracing technology-based services for rapid growth. With the IaaS model, you can outsource the elements of infrastructure like Virtualization, Storage, Networking, Load Balancers and so on, to a Cloud Provider like Microsoft.To deploy your applications to the Cloud, you have to install OS images and related application software on the cloud infrastructure. 1. into the developing application. A PaaS platform can be a very good way to develop a scalable web application with modest up-front investment. Azure Cloud Services has two main components; the application files such as the source code, DLL, etc. Osiągaj nowe poziomy wydajności i współpracy z zaawansowanymi narzędziami platformy Microsoft 365. Rozwiązanie PaaS udostępnia wszystkie funkcje niezbędne do obsługi aplikacji internetowej w trakcie jej całego cyklu życia (tworzenia, testowania, wdrażania, zarządzania i aktualizowania) w ramach tego samego zintegrowanego środowiska. These functional apps host smaller applications such as microservices and background jobs that only run for short periods. The Worker Role runs alongside with the Web Role and performs the computing functions needed for the smooth operation of your application. Popular SaaS offering types include email and collaboration, customer relationship management, and healthcare-related applications. Continually adapt and grow with a platform that’s natively extensible across Azure. Rozwiązanie PaaS pomaga uniknąć wydatków i pracy związanych z zakupem licencji na oprogramowanie, podstawowej infrastruktury aplikacji i oprogramowania pośredniczącego, orkiestratorów kontenerów, takich jak Kubernetes, lub narzędzi deweloperskich i innych zasobów oraz zarządzaniem nimi. Let your peers help you. PaaS is often seen in Business Organizations for the following scenarios: PaaS offers application developers the ability to create applications using the in-build software components of PaaS such as scalability, multi-tenancy and high availability which highly reduces the amount of coding for the application that the developers must do, making the development life cycle significantly shorter. Niektórzy dostawcy usług zapewniają możliwości programowania dla wielu platform, takich jak komputery, urządzenia przenośne i przeglądarki, dzięki czemu możesz szybciej i łatwiej tworzyć aplikacje międzyplatformowe. Format: PDF. One of Sherweb’s most anticipated product updates of 2020 is here! Cloud computing has given rise to new methods of application development and deployment. Przeczytaj o tym, w jaki sposób rozwiązanie PaaS zapewnia kompletne środowisko deweloperskie i środowisko wdrażania w chmurze. Zaawansowane narzędzia dla nauczycieli, uczniów i rodzin. Development teams in businesses who want to significantly reduce the time it takes their applications time to get on the market. Organizations typically use PaaS for these scenarios: Development framework. PaaS is part of a family of cloud computing tools which includes Software as a Service (SaaS), Infrastructure as a Service (IaaS), and Everything as a Service (XaaS). Meet in virtual classrooms, create and share classwork, protect … A complete platform is offered in PaaS in which the client can host their applications without the need to worry about the maintenance of the servers and its operating systems. Infrastructure as a Service It’s a way of delivering Cloud Computing Infrastructure – servers, storage, network … Microsoft Azure portal Build, manage, and monitor all Azure products in a single, unified console Cloud Shell Streamline Azure administration with a browser-based shell Azure mobile app Stay connected to your Azure resources—anytime, anywhere PaaS … You shift from needing to control everything yourself to sharing responsibility with Microsoft. PaaS is a set of tools and services designed to make coding and deploying applications much more efficient. In other words, PaaS makes higher-level programming easy for web and software developers, and ultimately for businesses. Platforma jako usługa (PaaS) to kompletne środowisko deweloperskie i środowisko wdrażania w chmurze obejmujące zasoby umożliwiające dostarczanie dowolnego rozwiązania, od prostych aplikacji opartych na chmurze po złożone aplikacje dla przedsiębiorstw korzystające z chmury. PaaS provides a framework that developers can build upon to develop or customize cloud-based applications. There are different kinds of PaaS providers. Subsequently, this enables the Web Role to be more productive and responsive. Some large enterprises that are not traditionally thought of as software vendors have started building SaaS as an additional source of revenue in order to gain a competitive advantage. Obsługa geograficznie rozproszonych zespołów deweloperów. Email and calendar together. Korzystaj z usług i zarządzania platformy Azure w każdej infrastrukturze, Zacznij korzystać z natywnego dla chmury zarządzania informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń oraz inteligentnej analizy zabezpieczeń, aby ułatwić ochronę swojego przedsiębiorstwa, Twórz i uruchamiaj innowacyjne aplikacje hybrydowe poza granicami chmury, Uzyskaj ujednolicone zarządzanie zabezpieczeniami i zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami w obciążeniach chmury hybrydowej, Dedykowane połączenia światłowodowe sieci prywatnej z systemem Azure, Synchronizowanie katalogów lokalnych i obsługa logowania jednokrotnego, Rozszerzanie rozwiązań inteligentnych i analiz w chmurze na urządzenia brzegowe, Zarządzaj tożsamościami i dostępem użytkowników, aby zapewnić ochronę przed zaawansowanymi zagrożeniami urządzeniom, danym, aplikacjom i infrastrukturze, Tożsamości zewnętrzne usługi Azure Active Directory, Zarządzanie tożsamościami i dostępem klientów w chmurze, Przyłącz maszyny wirtualne platformy Azure do domeny bez kontrolerów domeny, Lepsza ochrona poufnych informacji — zawsze i wszędzie, Bezproblemowo integruj lokalne i oparte na chmurze aplikacje, dane oraz procesy w całym przedsiębiorstwie, Połączenia między aplikacjami w środowiskach chmur prywatnych i publicznych, Bezpieczne publikowanie interfejsów API dla deweloperów, partnerów i pracowników w odpowiedniej skali, Skorzystaj z niezawodnego dostarczania zdarzeń na wielką skalę, Dostarczaj Internet rzeczy do dowolnego urządzenia i dowolnej platformy bez konieczności zmiany infrastruktury, Łączenie i monitorowanie miliardów zasobów IoT oraz zarządzanie nimi, Tworzenie w pełni dostosowywalnych rozwiązań za pomocą szablonów dla typowych scenariuszy IoT, W sposób bezpieczny połącz urządzenia obsługiwane przez mikrokontrolery z warstwy sprzętowej do chmury, Tworzenie rozwiązań IoT do analizy przestrzennej następnej generacji, Badanie i analizowanie danych szeregów czasowych z urządzeń IoT, System operacyjny czasu rzeczywistego platformy Azure, Ułatwianie tworzenia osadzonych rozwiązań IoT i zapewniania łączności, Udostępnij wszystkim użytkownikom możliwość korzystania ze sztucznej inteligencji dzięki kompleksowej, skalowalnej i zaufanej platformie wyposażonej w usługi eksperymentowania i zarządzania modelami, Upraszczaj, automatyzuj i optymalizuj zarządzanie zasobami w chmurze i pilnowanie ich zgodności z przepisami, Kompilowanie i monitorowanie wszystkich produktów platformy Azure oraz zarządzanie nimi przy użyciu pojedynczej ujednoliconej konsoli, Usprawnij administrowanie platformą Azure za pomocą powłoki opartej na przeglądarce, Miej łączność ze swoimi zasobami na platformie Azure — wszędzie i o dowolnej porze, Uprość ochronę danych przed oprogramowaniem wymuszającym okup, Spersonalizowany aparat rekomendacji najlepszych rozwiązań dotyczących platformy Azure, Implementuj standardy i ład korporacyjny na dużą skalę na potrzeby zasobów platformy Azure, Gromadzenie, przeszukiwanie i wizualizowanie danych maszyn lokalnych i w chmurze, Nieprzerwana praca firmy dzięki wbudowanej funkcji odzyskiwania po awarii, Dostarczaj wysokiej jakości zawartość wideo w dowolnym miejscu, o dowolnej godzinie i na dowolnym urządzeniu, Tworzenie inteligentnych aplikacji opartych na wideo przy użyciu wybranego rozwiązania sztucznej inteligencji, Kodowanie, przechowywanie oraz przesyłanie strumieniowe wideo i audio w dużej skali, Kodowanie w jakości studyjnej ze skalowaniem oferowanym przez chmurę, Jeden odtwarzacz do odtwarzania wszystkiego, Dostarczaj zawartość do praktycznie wszystkich urządzeń na skalę, która spełnia potrzeby biznesowe, Bezpieczne dostarczanie zawartości przy użyciu technologii AES, PlayReady, Widevine i Fairplay, Bezpieczne i niezawodne dostarczanie zawartości o szerokim zasięgu globalnym, Uprość i przyspiesz migrację do chmury dzięki wytycznym, narzędziom i zasobom, Łatwe odnajdywanie i ocenianie lokalnych maszyn wirtualnych, migrowanie ich na platformę Azure oraz dobieranie ich odpowiedniego rozmiaru, Urządzenia i rozwiązania do transferu danych na platformę Azure i do funkcji obliczeniowej Edge, Łącz świat fizyczny ze światem cyfrowym, aby tworzyć atrakcyjne środowiska współpracy, Tworzenie środowisk rzeczywistości mieszanej z orientacją przestrzenną dla wielu użytkowników, Renderowanie wysokiej jakości interaktywnej zawartości 3D i przesyłanie jej strumieniowo do urządzeń w czasie rzeczywistym, Twórz modele przetwarzania obrazów i mowy, korzystając z zestawu dla deweloperów obejmującego zaawansowane czujniki AI, Twórz wieloplatformowe i natywne aplikacje dla dowolnych urządzeń przenośnych, Wysyłanie powiadomień wypychanych dla każdej platformy, z dowolnego zaplecza, Szybsze tworzenie aplikacji mobilnych z obsługą chmury, Proste i bezpieczne interfejsy API lokalizacji umożliwiają dodawanie kontekstu geoprzestrzennego do danych, Twórz rozbudowane środowiska komunikacji za pomocą tej samej bezpiecznej platformy, z której korzysta usługa Microsoft Teams, Połącz infrastrukturę oraz usługi znajdujące się lokalnie i w chmurze, aby udostępnić klientom oraz użytkownikom możliwie najlepsze środowisko, Udostępnianie sieci prywatnych, możliwość połączenia z lokalnymi centrami danych, Zapewnij swoim aplikacjom wysoką dostępność i wydajność sieci, Tworzenie bezpiecznych, skalowalnych frontonów internetowych o wysokiej dostępności na platformie Azure, Ustanawianie bezpiecznej łączności między środowiskami lokalnymi, Hostowanie domeny systemu DNS na platformie Azure, Ochrona przed atakami DDoS na platformie Azure, Chroń aplikacje przed atakami DDoS (Distributed Denial of Service, rozproszona odmowa usługi), Satelitarna stacja naziemna i usługa planowania połączona z platformą Azure w celu umożliwienia szybkiej transmisji danych z satelity, Chroń swoje przedsiębiorstwo przed zaawansowanymi zagrożeniami w różnych obciążeniach chmury hybrydowej, Ochrona i zachowywanie kontroli nad kluczami i innymi wpisami tajnymi, Uzyskaj bezpieczny i wysoce skalowalny magazyn w chmurze na potrzeby danych, aplikacji i obciążeń, Magazyn blokowy o wysokiej wydajności i trwałości dla usługi Azure Virtual Machines, Udziały plików korzystające ze standardowego protokołu SMB 3.0, Szybka i wysoce skalowalna usługa do eksplorowania danych, Udziały plików platformy Azure klasy korporacyjnej obsługiwane przez usługę NetApp, Magazyn obiektów oparty na protokole REST dla danych bez struktury, Najlepszy i najbardziej ekonomiczny w branży punkt do przechowywania rzadko używanych danych, Twórz, wdrażaj i skaluj rozbudowane aplikacje internetowe szybko i wydajnie, Szybko twórz i wdrażaj aplikacje internetowe o kluczowym znaczeniu w odpowiedniej skali, Łatwe dodawanie funkcji internetowych czasu rzeczywistego, A modern web app service that offers streamlined full-stack development from source code to global high availability, VMware Horizon Cloud na platformie Microsoft Azure, Udostępnianie pulpitów i aplikacji systemu Windows przy użyciu oprogramowania VMware i usługi Windows Virtual Desktop, Citrix Virtual Apps i pulpity dla platformy Azure, Aprowizacja pulpitów i aplikacji systemu Windows na platformie Azure przy użyciu usług Citrix i Windows Virtual Desktop, Ciesz się największymi korzyściami na każdym etapie eksploatacji chmury, Dowiedz się, jak zarządzać wydatkami na chmurę i jak je zoptymalizować, Oszacuj koszt produktów i usług platformy Azure, Oszacuj oszczędności kosztów związane z migracją na platformę Azure, Poznaj bezpłatne internetowe zasoby szkoleniowe, od filmów po laboratoria praktyczne, Błyskawicznie rozpocznij korzystanie z chmury przy pomocy doświadczonego partnera, Twórz i skaluj swoje aplikacje na zaufanej platformie w chmurze, Znajdź najnowszą zawartość, wiadomości i wskazówki ułatwiające kierowanie klientów do chmury, Znajdź potrzebne opcje pomocy technicznej, Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności, Uzyskaj odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące pomocy technicznej, Wyświetl bieżącą kondycję platformy Azure i przejrzyj zdarzenia przeszłe, Przeczytaj najnowsze wpisy zespołu platformy Azure, Uzyskaj dostęp do plików do pobrania, oficjalnych dokumentów, szablonów i zdarzeń, Dowiedz się więcej na temat zabezpieczeń, zgodności i ochrony prywatności na platformie Azure, Pobierz aplikację mobilną platformy Azure, Narzędzia programistyczne, zarządzanie bazą danych, analityka biznesowa.
Rudbeckia Hirta 'denver Daisy, Oryza Rufipogon Genome, Microsoft Saas Products, Mogyoród Hungary Weather, Program Manager Vs Project Manager Roles And Responsibilities, Kerala Recipes Blog, Malted Milk Powder Singapore, A'pieu Kalamansi Cream,